Start
Uppåt

9 februari – 3 mars

Åsa Peck och Leif Jacobsson

Donoma

Varje påbörjad målning öppnar ett fönster till en
ny okänd plats. Jag ser paralleller i bildskapandet med tillkomst av musik – ett sätt att förmedla olika stämningar.
Mina målningar är kompositioner som innehåller harmonier, disharmonier och rytmer.
Jag balanserar mellan det planerade och det intuitiva. Utgångspunkten är landskapet och inspiration från naturens färger.
Åsa Peck

I mina arbeten handlar det oftast om relation till tid, rum, kultur, forntid-framtid och natur.

Jag inspireras av subkulturella fenomen, arkaiska ideal, dystopisk symbolik, teknik och föränderligheten i tillvaron. Materialvalen styrs av aktuell idé och uttryck, t.ex. stål, aluminium, betong och glasfiber. Ofta i olika kombinationer. Det är måleri, skulptur och objekt som är "både och" eller "varken eller", på gränsen mellan sönderfall och konstruktiv uppbyggnad.
Leif Jacobsson