Start
Uppåt

28 september – 20 oktober

Ann-Charlott Fornhed

Foto: Camilla Andersson

Min inspiration finner jag i myter, sagor och drömmar, djur, i människokroppens rörelse, i arkeologiska fynd och fornlämningar. Och inte minst i materialet eller uppdraget.

Jag arbetar med skulptur och relief, ofta med offentlig konst. Gärna i samarbete med (landskaps)arkitekter och med dem som ska leva med konsten i sin närmiljö.

Lera, betong, rakukeramik, metall, fotolaminerat glas, bronsgjutningar, mosaik, sandgjutet glas – eller blandtekniker mellan dem – allt är mina material. Jag tycker också om att visa processen – Hur kom skulpturen till? Varför blev det som det blev?

Ann-Charlott Fornhed