Start
Uppåt

12 januari – 3 februari
Margaretha Bååth

I mitt måleri är min horisont
nära – där är allting tydligt. Mitt
centrum för koncentration är
blommans mitt där horisonten upplevs
ur en humlas blick – i ett hav av färg där
humlan sitter och vältrar sig mitt i maten!

När jag målar hamnar jag oftast i ett
tillstånd som kallas ”Flow”. Detta tillstånd kan
sammanfattas som en process av totalt engagemang kopplat till glädje och skaparkraft. Tid och rum försvinner!

Margaretha Bååth

 

Margaretha Bååth är utbildad i botaniskt måleri på Kew School of Botanical Illustration, Royal Kew Gardens, London