Reg. nr ....................

30 x 30 2004

28 augusti - 12 september

Konstnär..................................................................................................................................

Adress ....................................................................................................................................

Telefon (b) ................................................................... (a) .................................................

E-post ........................................Pgr/bank-kontonr ( vid ev. försäljn. )...................................


Verk 1 Titel ....................................................................................................................
  Pris ...................................................
Verk 2 Titel ....................................................................................................................
  Pris ......................................................
Verk 3 Titel .....................................................................................................................
  Pris.....................................................

Avhämtat datum ........................................... Konstverk 1 .......... 2 .......... 3 .............

....................................................................... ........................................................................
För Konsthallen                                                 Konstnär


Kvitto - uppvisas vid avhämtning av konstverk
Icke antagna konstverk avhämtas 18-19 augusti kl 12.00-17.00 i Konsthallens lokaler.
Antagna icke sålda konstverk skall avhämtas 14-15 september kl 12.00 – 17.00

Inlämnat datum ...........................................                                             Reg. nr ............................

Anmälningsavgift 200 kr betald .................

................................................................................................................................................
Kvitteras

Väsby Konsthall