30 x 30 2004

 

28 augusti - 12 september

  Väsby Konsthall inbjuder till en jurybedömd salong, som omfattar måleri (dock ej akvarell), skulptur, teckning, textil, foto och grafik. Utställningen är öppen för konstnärer från hela landet. Välkommen med din ansökan!
 

REGLER:

· Varje konstnär lämnar in högst tre verk i formatet 30x30 cm (OBS! yttermått inkl. ram, passepartout) för jurybedömning. Dessa skall vara märkta med konstnärens namn, konstverkets titel samt pris.
· Inlämning sker 10 - 12 augusti kl. 12.00 - 17.00 på Optimusvägen 12 B, plan 3. Du kan också skicka en bild på dina verk som papperskopia eller dia till jurybedömningen.
· Konstnären svarar själv för transport till och från Konsthallen.
· Bifoga en presentation av dig själv och dina verk, som kan finnas tillgänglig under utställningen. Högst ett A4.
· Endast torra målningar tas emot. Rullade dukar tas ej emot.
· En anmälningsavgift på 200 kr erlägges i samband med inlämningen.
· Väsby Konsthall ansvarar för konstverken under utställningsperioden.
· Konstverken skall ej tidigare ha visats i Upplands Väsby.
· Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.
· Alla konstverk skall vara till salu.
· Väsby Konsthall tar ut en provision på 30%.
· Väsby Konsthall sköter försäljningen av konstverken under utställningen. Konstnärens andel av försäljningen betalas ut efter utställningen.
  Du kan få upplysning om dina konstverk antagits genom att ringa Väsby Konsthall 17 – 18 augusti på telefon 08/590 948 50.
· Konstverk som inte antagits till utställningen skall avhämtas 18 - 19 augusti kl. 12.00 - 17.00. Icke sålda konstverk från utställningen avhämtas 14 - 15 september kl. 12.00-17.00.
Därefter ansvarar Väsby Konsthall ej för konstverken.
· Väsby Konsthall skickar  vernissagekort till Väsby Konsthalls Vänner (ca 500 medlemmar), konstföreningar, kulturinstitutioner och medier. Konsthallen skickar även ett antal vernissagekort till de antagna konstnärerna.
 

Om Du skickar dina verk per post:

·

Konstverken skickas till: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby.

· Konstverk skickade per post skall vara Konsthallen tillhanda senast 12 augusti. Anmälningsavgiften betalas till pg nr 65 62 06 - 0 Väsby Konsthalls Vänner.
· Konstverk skickade per post bör inte förses med glas. Väsby Konsthall ansvarar inte för glasade verk som skadas under postgången!
· Konstverk skickade per post (både antagna och icke antagna) återsändes mot postförskott efter utställningens slut. 
 

Vernissage äger rum Lördag den  28 augusti  kl 12.00 - 16.00.

 

Utställningen pågår t.o.m. 12 september 

 
Våra öppettider är:  Väsby Konsthall
tis - tors     12.00 - 17.00 Optimusvägen 12 B, 194 34  Uppl. Väsby
fre - sön     12.00 - 16.00 Tel 08/590 948 50, fax 08/590 704 58
mån            stängt  E-post: info@vasbykonsthall.com
  Hemsida: www.vasbykonsthall.com