Start
Uppåt


18/9 – 3/10
Anna Löwdin
Lowdin

Naturen med eller utan spår av människans närvaro är det jag målar. Vi är en del av naturen och har ett inneboende behov av att spegla oss i den, ta del av dess läkande kraft och förmåga att ge saker sina rätta proportioner. Öppna vyer, stjärnklara nätter, vatten och grönska har varit en självklar del i människans tillvaro men är det inte alltid idag. Konstnärer har sökt efter det sublima genom att studera naturen i alla tider, inte enbart för det sköna utan även för det som endast naturen kan uppenbara för oss.

Mitt arbete som konstnär sammanfaller mer och mer med ett aktivt miljöengagemang. 

Annika Bryngelson
Bryngelsson

Bryngelson sysslar med moderna och särskilt då amerikanska vardagsfenomen. I konstprojektet, "fast food" finner Bryngelson inspiration i amerikansk kultur mer generellt och speciellt fenomen som snabbmatskultur och amerikanska B-filmer. Dock inte utan att fasthålla en distanserad skepsis. Utöver detta går psykedeliska former, enkla mönster och färgkombinationer, vars like man annars bara kan finna på MTV, igen i målningarna. Detta fungerar bra i kombination med de figurativa inslagen, och bidrar väsentligt till en stämning av pop- och ungdomskultur. 

Helle Frøjk Knudsen, Kunstavisen Köpenhamn 

Annika Bryngelson uppmanar oss att titta noggrannare. Både på bilderna och på den vardag, den trivialkultur, som de relaterar till. Vi konsumerar bilder, i reklamen och i den kommersiella kulturen. I det visuella bruset finns manipulativa budskap: Köp detta, tro detta, bli som X, rösta på detta osv, och det är i detta spänningsfält som Bryngelsons bilder lever, mellan "snabbmats"-skräpbilderna och ett annat slags bilder som relaterar till reflektion snarare än konsumtion, bilder som vill vara redskap för att avkoda vår visuella omgivning. 

Sören Sommelius, Helsingborgs Dagblad

Vernissage: Lördagen den 18 september kl 12.00 –16.00