Start
Uppåt


22/5 – 6/6
Elevutställning

Väsby Konstskola är en tvåårig utbildning, som vill ge en grundläggande konstutbildning för framtida studier vid fackskolor och konsthögskolor, men även stimulera till eget vidare arbete. Studierna bedrivs på heltid. Antagningen sker genom både arbetsprover och intervjuer. Totalt studerar ett 40-tal elever i skolan, som drivs i samarbete med Långholmens Folkhögskola. 

Väsby Konstskola har ett antal fast anställda lärare och dessutom gästlärare för olika moment. Närheten till Konsthallen med dess utställningar är en tillgång för eleverna och en källa till inspiration i deras arbete. I utbildningen ingår att eleverna varje läsår skall utforma en utställning med egna verk. 

Vernissage: Lördagen den 22 maj kl 12.00 –16.00