Start
Uppåt


27/11 – 19/12
Helena Larsson
Larsson

Konstfotograf och naturfotograf som försöker fånga en känsla eller en stämning och förmedla den betraktaren. Helena utövar sitt hantverk i mörkrum och använder sig inte av digitalteknik för framställning av sina bilder. Vid färgfotograferingen använder hon diafilm, vid svart/vitt används negativfilm. Naturen är ett konstverk i sig och Helena har särskilt fastnat för snö och is. Utställningen visar både konstfoton och naturfoton från bl. a Arktis, Nordpolen.
Hemsida.

Ingela Hageman
Hageman

Bilder
I
skapandeakten har jag ofta känt mig som en prästinna som utför magiska ritualer för att besvärja oändligheten. Jag strävar efter att mina konstverk skall utgöra ett slags meditationsobjekt och med hjälp av dem försöker jag ta betraktaren till en annan upplevelsedimension – en drömvärld, en fantasivärld, där lekfullheten spelar en viktig roll. Jag är mycket intresserad av andra medvetandetillstånd och den helande verkan de har på hela organismen. Resandet och mötet med andra kulturer och de intryck jag därmed samlat upp har ofta utgjort en grundpelare i mitt konstnärskap.

Vernissage: Lördagen den 27 November kl 12.00 –16.00