2005-03-31

Verksamhetsberättelse 2004
Väsby konsthalls vänner

Vid förra årsmötet beviljades inte styrelsen ansvarsfrihet på grund av ett redovisat underskott på drygt 16 000 kronor. Revisorn föreslog att frågan bordlades och att den nya styrelsen upprättade kvartalsvisa kontrollbalansräkningar. Han hade för övrigt inga anmärkningar mot redovisningen. Detta innebar i sin tur att utbetalningen av kommunens bidrag fördröjdes. Förutom årsbokslutet har rapporter lämnats till revisorn vid två tillfällen under året. Ansvarsfrihet för 2003 har beviljats i samband med årets bokslut.

Årsmötet beslutade även om årsavgifterna och det bestämdes att avgiften höjs till 175 kronor för ordinarie medlem och 125 för familjemedlem samt 100 för studenter.
Barbro Bärring skänkte ett grafiskt blad som lottades ut under kvällen.

Valberedningen presenterade följande förslag till styrelse, som beslutades av mötet. Anders Skarin ordförande och till ordinarie ledamöter på två år valdes Gunnar Berg, Barbro Westerståhl och Carin Nygård. Till ordinarie på ett år valdes Sven Bergroth, Christina Johannisson och Ulla Carin Lasu. Suppleanter: Åsa Gartz Bjurberg ,Elisabet Åkerman Lindblom, Barbro Bärring och Marianne Pettersson.
Styrelsen har hållit åtta ordinarie styrelsemöten under året.

Axplock ur verksamheten
Börjar med beslutet om att grund- och gymnasieskolans elevutställningar ges plats i Konsthallen. En satsning för framtiden.
Vi har nu också en dataexpert som jobbar ideellt, Stefan Gartz, han ser till att medlemmar och intresserade nås av elektroniska grupputskick. Han har även uppgraderat hemsidan till en mycket informativ och tydlig sida i cyberrymden.
Föreningen betalar för en halvtidstjänst på kontoret vilket inte motsvarar den arbetsinsats som utförs.
Den 9/6 signalerades Vårsalongen  av Ricardo och sedan dess har det varit en diskussions- punkt och arbetsuppgift för styrelsen.
Akvarellmålarna kunde glädjas åt workshop under tre decemberdagar med Arne Isacsson-eleven Lars Holm som efterträdde sin lärare med den äran.
Vi har jobbat med jubileumskatalogen, kulturveckan med vernissage, körsång och aerobic- dans och diskuterat nya kulturhusets framtidsplaner.
Tavelförråd har byggts och rivits och belysningen ska förnyas med start i ena hallen.

Ricardos engagemang utanför Konsthallen har ökat. Edsvik konst och kultur har nöjet att få jobba mer med honom från och med 2005.
Vi har samarbetat kring utställningarna och en celeber gäst är Wang Xiu Zhang från Kina. Vårsalongsförberedelserna har handlat om sponsorjakt, skolinbjudningar, bemanning av entrén, mottagning av verk för bedömning mm.

Året slutade i sorg och saknad över medlem nr.1, Joachim Michaeli som avled i hemmet på julaftonen.

Styrelsen

 

Kärnverksamheten är utställningsprogrammet som här bifogas verksamhetsberättelsen:

PROGRAM 2004  
24 jan – 14 mar INTERGRAF -04, Latinamerika / Sverige
20 mar – 18 apr Lars Melander, måleri och grafik
Samlingsutställning, måleri och grafik
24 apr – 16 maj Akvarellsalong
22 maj – 6 jun Elevutställning
28 aug – 12 sep Salong 30 X 30
18 sep – 3 okt

Anna Löwdin, måleri
Annika Bryngelson, måleri

9 okt – 31 okt Uppsala Konstnärsklubb
6 nov – 21 nov Höstsalong
27 nov – 19 dec Helena Larsson, foto
Ingela Hageman, datorkonst