Akvarellsalong 2005

Reg. nr ............................

29 oktober - 13 november
( Var vänlig och läs reglerna)

Konstnär..................................................................................................................................

(Texta)

Adress ....................................................................................................................................

(Texta)

Telefon (b) ................................................................... (a) ....................................................
Pgr/bank-kontonr ( vid ev. försäljn. )...................................
E-post ...............................................
 

Verk 1 Titel ...........................................................................................................................
  Pris ................................ Teknik ...................................................................
Verk 2 Titel ........................................................................................................................... 
  Pris ................................ Teknik ...................................................................
Verk 3 Titel ...........................................................................................................................
  Pris ................................ Teknik ...................................................................

Avhämtat datum ...........................................  Konstverk 1 .......... 2 .......... 3 .............

....................................................................... ........................................................................
För Konsthallen                                                 Konstnär


Kvitto - uppvisas vid avhämtning av konstverk
Icke antagna konstverk avhämtas 28-29 september kl 12.00-17.00 i Konsthallens lokaler.
Antagna icke sålda konstverk skall avhämtas 15-16 november kl 12.00 – 17.00

Inlämnat datum ...........................................                                            Reg. nr ............................

Anmälningsavgift 200 kr betald .................

................................................................................................................................................
Kvitteras

vkv