2005-års verksamhetsberättelse från VKV styrelsen.

Vid förra årsmötet 31 mars 2005 valdes VKV:s styrelse enligt följande:

Omval    1 år Christina Johannisson

Omval    2 år  Åsa Bjurberg Gartz

Omval    2 år Elisabeth Åkerman Lindblom

Omval    2 år Aime Laur

 

Suppleanter 1 år Marianne Pettersson, Per Arne Hansson, Tove Friis Kristensen och Pia Turstam.

Anders Skarin, Barbro Westerståhl och Carin Nygård kvarstod i styrelsen .

Till revisor på 1 år omvaldes Gunnar Hovsenius och till revisors suppleant Bo Lindén .

Till ny valberedning  på 1 år valdes Birgit Kruhsberg, Ingrid Bergqvist och Ulla-Carin Lasu.

VKV hade 474 medlemmar i december 2005. Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året som i stort har präglats av Konsthallens 10-års jubileum .

Kärnverksamheten  är utställningsverksamheten i Primus I och II där VKV under året arrangerat 13 st. utställningar (varav tre jurybedömda). Några av utställningarna, bl.a. Vårsalongen och Friendship IV, har gjorts i samarbete med Konstlabyrinten, plan 2.  Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Tre medlemsblad har producerats och distribuerats.

VKV organiserade inlämning och vaktning vid Vårsalongen enligt föregående års framgångsrecept och den blev årets mest besökta utställning. I år skedde en stöld av konstverk under vernissagen från plan 2 vilket vi varit förskonade från tidigare. VKV är försäkrade och ingen blev ekonomiskt lidande.

Kjell Söderqvist som är ordförande i kultur och fritidsnämnden inbjöds till ett styrelsemöte där vi förklarade vår roll och vårt stora ansvar för kulturen i kommunen. Vi skrev en lista på vad Konsthallen gör som betyder mycket för oss Väsbybor och som förhoppningsvis gör det lättare för kommunledningen att bevilja oss höjt anslag.

Två akvarellkurser (en i februari och en i oktober) har genomförts med 34 nöjda deltagare.

Roslagskretsen av Sveriges konstföreningar höll sitt årsmöte i våra lokaler med guidning av Ricardo och öl & macka från en vernissagegrupp.

Tack vare frivilliga krafter har kontoret fungerat trots Sven Bergroths sjukskrivning. Rekryteringen av ”ny person på kontoret” resulterade i anställning av Clare Wood !

10-års jubileet firades med utställningen Friendship IV som blev den näst mest besökta under året. En miniutställning byggdes av bilder och dokument ur VKV:s 10-åriga historia.  

Vid medlemmarnas 10-årsfest representerades kommunledningen av Vanja Edvinson som överlämnade 40.000 kronor i 10 års present till föreningen. Styrelsen har köpt spotlights för ca hälften av beloppet.

Innan jul beslutades också att ett receptionsfönster skulle byggas som ger kontakt mellan kontoret och besökarna vid entrén.

Nyhetsbrevet över nätet, som man kan abonnera på har nu ca 70 abonnenter.

Styrelsen  2006-03-30