30 x 30 2006

18 mars - 9 april


Väsby Konsthall inbjuder till en jurybedömd salong, som omfattar måleri (dock ej akvarell), skulptur, teckning, textil, foto och grafik. Utställningen är öppen för konstnärer från hela landet. Välkommen med din ansökan!


REGLER:

Varje konstnär lämnar in högst tre verk i formatet 30x30 cm (OBS! yttermått inkl. ram, passepartout) för jurybedömning. Dessa skall vara märkta med konstnärens namn, konstverkets titel samt pris.


Inlämning sker 7 - 9 mars kl. 12.00 - 17.00 på Optimusvägen 12 B, plan 3.


Konstnären svarar själv för transport till och från Konsthallen.


Bifoga en presentation av dig själv och dina verk, som kan finnas tillgänglig under utställningen. Högst ett A4.


Endast torra målningar tas emot. Rullade dukar tas ej emot.


En anmälningsavgift på 200 kr erlägges i samband med inlämningen.


Väsby Konsthall ansvarar för konstverken under utställningsperioden.


Konstverken skall ej tidigare ha visats i Upplands Väsby.


Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.
Konstverken skall, om dom ej är ramade, vara försedda med passpartout.


Alla konstverk skall vara till salu.


Väsby Konsthall tar ut en provision på 30%.


Väsby Konsthall sköter försäljningen av konstverken under utställningen. Konstnärens andel av försäljningen betalas ut efter utställningen.


Du kan få upplysning om dina konstverk antagits genom att ringa Väsby Konsthall 14 – 15 mars på telefon 08/590 948 50 eller gå in på hemsida.

Konstverk som inte antagits till utställningen skall avhämtas 15 - 16 mars kl. 12.00 - 17.00.

 
Icke sålda konstverk från utställningen avhämtas 11 - 12 april kl. 12.00-17.00.
Därefter ansvarar Väsby Konsthall ej för konstverken.

Väsby Konsthall skickar  vernissagekort till Väsby Konsthalls Vänner (ca 500 medlemmar), konstföreningar, kulturinstitutioner och medier. Konsthallen skickar även ett antal vernissagekort till de antagna konstnärerna.


Om Du skickar dina verk per post:


Konstverken skickas till: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby.


Konstverk skickade per post skall vara Konsthallen tillhanda senast 7 mars. Obs! Paket skall skickas som företagspaket 1600 med Produktkod 15.
Anmälningsavgiften betalas till pg nr 65 62 06 - 0 Väsby Konsthalls Vänner.

Konstverk skickade per post bör inte förses med glas. Väsby Konsthall ansvarar inte för glasade verk som skadas under postgången!

Konstverk skickade per post (både antagna och icke antagna) återsändes mot postförskott efter utställningens slut. 


Vernissage äger rum Lördag den  18 mars  kl 12.00 - 16.00.

Utställningen pågår t.o.m. 9 april 


Våra öppettider är: 

Väsby Konsthall
tisdag - torsdag     12.00 - 17.00 Optimusvägen 12 B, 194 34  Uppl. Väsby
fredag - söndag     12.00 - 16.00 Tel 08/590 948 50, fax 08/590 704 58
måndag                stängt  E-post: info@vasbykonsthall.com
  Hemsida: www.vasbykonsthall.com