Start
Uppåt

21/1 – 12/2
Vernissage: Lördagen den 21 januari
12.00 - 16.00.

Rune Kindgren, Weikko Kuuzela, Bo Mörnerud,
Hans Svensson och Sven-Bertil Svensson

Crysaetos  Crysaetos  Crysaetos  Crysaetos  Crysaetos

Collegium Chrysaetos är en grupp av fem konstnärer som bildades 1996 på Öland. Alla är bosatta i Öland utom Weikko, som nu är bosatt i Upplands Väsby. Ursprungligen var gruppen tänkt som en grafikgrupp. Tanken var att ge ut grafikmappar med högst personliga fågeltolkningar – därav namnet Chrysaetos (Aquila chrysaetos = Kungsörn). I huvudsak har de dock gjort gemensamma utställningar i olika tekniker.

Utställningen i Väsby Konsthall ska bestå av måleri och teckningar utan något tema men med kollektiva inslag. Weikko säger att ”Våra utställningar präglas av en helhetskänsla som skapas genom kompromisser och ömsesidigt förtroende.”. 

Alla fem är erfarna konstnärer (de yngsta är 55) med individuellt bildspråk, ständigt på jakt efter nya infallsvinklar.

Rune Kindgren förvandlar naturens former, människans spår och tecken till abstrakta färgkompositioner.

Weikko Kuuzela uttrycker motsatsförhållanden i människans natur och i naturens ansikten.

Bo Mörnerud går nära inpå ytor och strukturer, kombinerar abstraktion med realism.

Hans Svensson bygger upp sina bilder genom starka konstraster där dramat presenteras i en stram komposition.

Sven-Bertil Svensson bearbetar upplevelser och minnen i fragmentariska, collageliknande målningar där det abstrakta möter det realistiska.