Start
Uppåt

26/8 - 10/9, Primus 1olsson

Vernissage:
lördagen den 26 augusti, kl. 12.00 - 16.00


Kontraster av Jenny Ulrika Olsson - grafik


Väsby Konsthall har nöjet att starta vår höstsäsong med Enskede baserad konstnär Jenny Ulrika Olsson. Jenny ska ställa ut ett sortiment av sina nya grafikblad.

 Jenny säger om sina konstverk: ”Det mesta handlar om kontraster. Stort mot smått, djupt mot platt och stort mot litet. Så har det nog alltid varit med mina bilder. Jag vill kisa ut mot världen för att upptäcka om det är något jag missat. Eller om jag bara kan se det på ett nytt sätt. Jag försöker hålla blicken långt fram men förvillas ofta av det som är väldigt nära.

Andra gånger är det bara en form, en indelning av världen som upptar mig, ett behov av att dela upp, namnge och strukturera. Emellanåt blir det kvar något som känns viktigt. Inte alltid den stora utan oftare den lilla kontrasten som på ett eller annat sätt skapar betydelse.