Start
Uppåt

väv13/5 - 28/5, Primus 2

Elevutställning, Trä och textil

Vernissage:
Lördagen den 13 maj, kl. 12.00 - 16.00.

Det handlar om lusten att skapa och viljan att lära sig ett yrke - i trä liksom i textila material. Hantverkstradition, kunskap och känsla är grunden för form, teknik och funktion.trä

Möbelsnickarskolan och Yrkesvävarna är två yrkesutbildningar som drivs i regi av Vilunda Gymnasium / Vuxenutbildningen i Upplands Väsby. Efter årets kurser visar eleverna här upp sina verk.

För mer information besöker www.hantverk.komvux.upplandsvasby.se