Väsby Konsthalls Vänner – Verksamhetsberättelse 2006

 

Styrelse 2006

Ordförande - Anders Skarin

Ordinarie ledamöter – Åsa Bjurberg-Gartz (sekr), Aime Laur (kassör), Barbro Westerståhl),  Thomas Lind,  Gunnar Berg, Lisa Åkerman-Lindblom

Suppleanter – Pia Turstam, Tove Friis- Christensen, Per-Arne Hansson, Carin Nygård (vice ordf.),

 

Revisor – Barbara Malicka, revisorssuppleant – Bo Lindén

Valberedning – Ingrid Bergqvist, Ulla-Carin Lasu  och Birgit Kruhsberg (avliden dec. 2006)

 

Styrelsen har haft 14 protokollförda möten under året.

VKV hade 455 medlemmar i december 2006.

Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal.

Clare Wood har under året varit anställd på kontoret med tjänst 20 tim./vecka.

VKV har regelbundet deltagit i Kulturalliansens möten.

 

VKV har haft 14 utställningar under verksamhetsåret i Primus I och II (se bil. 1) varav tre jurybedömda salonger. Medlemmarna har fått inbjudan och information  till varje vernissage. Tre medlemsblad har utkommit under året och distribuerats. Utskicken till medlemmar, konst- föreningar m fl har skötts av en särskild grupp

Nyhetsbrevet över nätet har haft 125 abonnenter.

 

Årets utställningar presenterades som tidigare i en mycket tilltalande och informativ folder, som delades ut utan kostnad.

För sjätte året i följd delades Karin Öije-Abels akvarellstipendium ut vid akvarellsalongen. Det tillföll Ingela Hallonqvist, Stockholm och delades ut av Ulf Abel.

Konstnären Lars Holm hade 24-26 mars en akvarellkurs med 17 deltagare.

 

Bland frågor som styrelsen har behandlat kan följande omnämnas. Skyltningen i huset har förnyats. Lathund för styrelseledamöter har utarbetats och ansvarsområden har fördelats. Principerna för konstinköp har setts över. Styrelsen har också diskuterat möjligheterna att utnyttja volontärbyrån utan att det ännu har lett till något konkret.

VKV deltog i Kulturalliansens manifestation Kulturmärkt i oktober med en skärm vid utställningen i Väsby centrum. Företrädare för VKV fanns på plats för att svara på frågor.

 

Den nya entrén med fönster ut mot trapphallen och med eleganta fönsterluckor togs i bruk i januari 2006. Den ger en ljusare och bättre arbetsmiljö, överblick och kontakt med besökarna. En stor eloge till Roland Mårtensson och Lars Turstam  för ett väl utfört arbete.

Vernissagegrupperna har liksom tidigare förgyllt vernissagerna med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar. Mycket uppskattat och de har också gett välbehövliga tillskott till VKV:s ekonomi.

 

VKV hade från den tidigare majoriteten i kultur-och fritidsnämnden ett  protokollfört löfte om ökat anslag med 200 000 kr för 2007. I och med att Allians för Väsby segrade i kommunvalet kommer inte det löftet att fullföljas. VKV:s styrelse har haft och kommer att fortsätta kontakten med den nya majoriteten för att arbeta för en välbehövlig höjning.


 

Bil. 1

 

Utställningar 2006

 

21/1 – 12/2    Kollegium Chrysaetos          Fem ölandskonstnärer

18/2 – 12/3    Pål Hermansen                     Naturfoto

18/2 – 5/3      Eva Sjöberg                         Skulpturer och reliefer

18/3 – 9/4      30 x 30                                Jurybedömd

22/4 – 7/5      Ismael Fatty                         Kara bulo/Textil

22/4 – 7/5      Lefifi Tadli                            Måleri, collage, teckningar

13/5 – 28/5    Elevutställning Trä och textil

26/8 – 10/9    Jenny Ulrika Olsson             Grafik

26/8 – 17/9    Ion Popescu                         Skulptur

26/8 – 17/9    Angela Tomaselli                  Måleri

23/9 -15/10   Akvarellsalong                     Jurybedömd

21/10–12/11  Point 8                                 Måleri, collage, objekt

21/10 – 5/11  Alexis Oyola                        Videokonst

18/11–10/12  Vintersalong                         Jurybedömd  

 

Från ovanstående utställningar har 12 konstverk inköpts för utlottning balnd medlemmarna.