Start
Uppåt

 

 

25 augusti - 16 september

José Antonio de Lima - Narrativas   delima

I sin konst utgår José Antonio de Lima från olika material som han utforskar på sitt sätt. Det kan vara papper, järn, järnpulver, textilier, trä, sand och jord. Genom att bearbeta de olika materialens inre och yttre särdrag får han fram ett personligt präglat uttryck i sina objekt och i sitt måleri. Kärnan i hans konst kan sägas vara relationen mellan hans förhållande till olika material och materialens inneboende symboler.

José Antonio de Lima använder sin brasilianska bakgrund och det förgångna för att ge uttryck åt angelägna berättelser i sin konst.