Start
Uppåt
Saltskog gård
Mårten Landgren
Åtta samtida grafiker
Akvarellsalong
Stefania Sir
Anna Åhlund
Väsby Konstskolas elevsalong
På spåren
Finska samtida
Jose Antonio de Lima
30 x 30
Sune Rudnert
Oscar Hernández Soriano
Bruno Karlsson
Joakim Hansén
Kerstin Ahlgren

 

Utställningsprogram 2007
 Våren

20/1 – 11/2 Konstnärerna på Saltskog gård   Måleri och grafik
17/2 – 11/3 Mårten Landgren   Skulptur
17/2 – 11/3 Åtta samtida grafiker   Grafik
17/3 – 05/4 Akvarellsalong Jurybedömd salong
13/4 – 29/4 Stefania Sir   Måleri
13/4 – 29/4 Anna Åhlund   Måleri
05/5 – 20/5 Blandade Färger    
05/5 – 27/5 På spåren   Installation

 Hösten

25/8 – 16/9 Finska samtida konstnärer   Måleri och objekt
25/8 – 16/9

Jose Antonio de Lima

  Måleri och installation
22/9 – 14/10 30 x 30   Jurybedömd salong
20/10 – 11/11  Sune Rudnert   Måleri
20/10 – 11/11 Oscar Hernandez Soriano   Måleri
20/10 – 11/11 Bruno Karlsson   Måleri
17/11 – 09/12 Joakim Hansen   Måleri
17/11 – 09/12 Kerstin Ahlgren   Måleri och skulptur