Start
Uppåt

5/5 - 27/5, Primus 1 och 2

På spårenUtställningen, som visas i form aven installation, tar avstamp i upptäckarlusten och de upplevelser som vi samlat på oss under vår uppväxt. Alla sex konstnärerna har en bakgrund längs stadens tåglinjer, dessa blodådror som binder samman stadens alla förorter har format vår identitet. Där har vi utvecklat en parallellvärld som vi gått in i och ut Ut. Med utställningen ämnar vi dela med oss av våra upptäckarlustar till besökaren men även väcka frågor om normalitet, tolerans, spontanitet, censuren och drivet, som lockar ut oss 1 natten.

Sanering i det offentliga rummet påminner oss om att vi inte är totalt fria att utrycka oss i dagens samhälle. Vi blir ombedda att hålla oss inom ramarna för att godkännas och tolereras. Ingen står över lagen men vi har valt att tänja den. Inte för sakens skull men för att äventyret fortsätter på andra sidan.

Rune Andersson, Jonas Fagerö, Magnus Gustafsson,
Lars Hjertstedt, Richard Moser och Mikael Nyström.
 

på spår