Väsby Konsthalls Vänner – Verksamhetsberättelse 2007Styrelse 2007

Ordförande - Anders Skarin

Ordinarie ledamöter – Åsa Bjurberg Gartz (sekr), Carin Nygård (kassör), Barbro Westerståhl,  Thomas Lind, Lisa Åkerman Lindblom (vice ordf.), Tove Friis- Christensen

Suppleanter – Pia Turstam, Gunnar Berg, Kjell Lönberg, Margareta Wahlén.

 

Revisor – Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant – Bo Lindén

Valberedning – Bertil Ingelsson, Ingrid Bergqvist och Ulla-Carin Lasu.
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året.
VKV hade ca 425 medlemmar i december 2007.
Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal.
Kontorister under året: Helén Wiberg under tiden 070101- 070731,
Elise Thunell 070814- 071231 med tjänst 20 tim./vecka.
VKV har regelbundet deltagit i Kulturalliansens möten.

VKV har haft 14 utställningar under verksamhetsåret i Primus I och II (se bil. 1) varav två jurybedömda salonger. Medlemmarna har fått inbjudan och information  till varje vernissage. Tre medlemsblad har utkommit under året. Medlemsutskicken har skötts av en särskild grupp

Nyhetsbrevet över nätet har haft 154 abonnenter.
Hemsidan har uppdaterats. VKV byter länkar med Edsviks konsthall och vi informerar om varandras aktiviteter.
Konsthallens utställningar presenterades som tidigare i en mycket tilltalande och informativ folder, som delades ut gratis till medlemmar och andra intresserade.
För sjunde året i följd delades Karin Öije-Abels akvarellstipendium ut vid Akvarellsalongen av Ulf Abel till Lena Johansson Fahlén, Kramfors.

En aktivitet, som återupptagits är föredragen. Tre har arrangerats under året med entré och förtäring till självkostnadspris:
Lars Sjöberg – Konst, inredning och möbler i 1700-talets Sverige, Britt-Maj Vikström, professor i Oslo - Konstens betydelse för hälsan, Klas Lundqvist, Väsby Hembygdsförening om Optimus verksamhet och lokaler.

Bland frågor som styrelsen har behandlat kan följande omnämnas.

Arbetet inom styrelsen har delats upp på olika ansvarsområden – medlemsutskick, arbete vid salonger, marknadsföring, föredrag, programråd, medlemsblad, städning, vakthållning.                

Beslut har tagits om att ha stängt under tisdagar p g a få besökare. Kontoristen får då tid  för ostört arbete och möjlighet för studiebesök och guidning i Konsthallen.

Hjälp och bidrag till konstnärer vid transporter av konstverk. Kontakt ang. samarbete  med Smedbyskolan har etablerats. Ca 30 personer från skolan har varit på visning  med lunch.

VKV deltog tillsammans med Kulturalliansen i Bibliotekets dag 6 oktober med en skärm- utställning och representanter på plats för information.

Vernissagegrupperna har liksom tidigare bidragit med kaffe, hembakat bröd och smörgåsar. Är mycket uppskattat och har också gett välkomna tillskott till VKV:s ekonomi. Caféet finns numera på plan 3 i anslutning till utställningarna.

I januari bjöd styrelsen in partiledarna i Allians för Väsby till Konsthallen. Det blev ett avspänt och positivt samtal, där politikerna fick information om vår verksamhet. Under våren –07 gjorde kultur-och fritidsförvaltningen en utvärdering av Konsthallen. Resultatet av dessa kontakter blev positivt, eftersom Väsby kommun ökade det årliga bidraget till VKV för perioden 2008-2010 till 360 tkr. År 2011 sker en ny utvärdering.

 

Bil. 1

Utställningar 2007

 

20/1 – 11/2    Konstnärerna på Saltskog gård                  Måleri & grafik

17/2 – 11/3    Åtta samtida grafiker                                  Grafik

17/3 – 5/4      Akvarellsalong                                           Jurybedömd

13/4 – 29/4    Stefania Sir                                                Måleri

13/4 – 29/4    Anna Åhlund                                              Måleri

  5/5 – 20/5    Elevutställning                      

  5/5 – 27/5    På spåren                                                  Installation

25/8 – 16/9    Finska samtida konstnärer                          Måleri & Installationer

25/8 – 16/9    José Antonio de Lima                                Måleri & Objekt

22/9 - 14/10  30 x 30                                                      Jurybedömd

20/10 -11/11  Sune Rudnert (Postumt)                             Måleri

20/10 -11/11 Oscar Hernández Soriano   (Postumt)         Måleri

20/10 -11/11  Bruno Karlsson                                         Måleri

17/11 - 9/12  Joakim Hansén                                           Måleri

17/11 – 9/12  Kerstin Ahlgren                                         Måleri & Skulptur               

 

 

 Stöd det lokala kulturlivet Gå på bio

 

 

 

 

Skicka e-post till info@vasbykonsthall.com med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen. Vi använder inte så kallade "cookies".
Copyright © 2010 Väsby Konsthall
Senast ändrad: 05 mars 2011