Start
Uppåt
AKVARELLSALONG 2008
29 MARS - 20 APRIL
 

Bild  Bild  Bild  Bild  Bild
Från vänster: Erik Andersson, Bygatan i Sydfrankrike, Mattias Adolfsson, Bleak House, Pia Erlandsson, Lite trött, Tine Reiss Brodthagen, Dreng og hund,
Stefan Gustafsson, Tre svanar

Väsby Konsthalls program har olika innehåll från år till år, men något som alltid finns med är
den jurybedömda akvarellsalongen. Den är Konsthallens bidrag till främjande av akvarellkonsten, som kräver
såväl tålamod som kunskap och sin speciella teknik. Vi gläder oss åt att akvarellister uppskattar möjligheten
att få sina verk bedömda och utställda i Väsby Konsthall.
Och många konstnärer återkommer år efter år.

 

Väsby Konsthalls akvarellstipendium till Karin Öije Abels minne.
I samband med Väsby Konsthalls årliga Akvarellsalong har, sedan 2001, ett stipendium till Karin Öije Abels minne delats ut till en av konstnärerna som deltar i salongen. Stipendiaten väljs av en särskild jury.
Karin Öije Abel (1932-2000), Väsbykonstnär som själv, 1997, hade en utställning i Konsthallen, ägnade sig inte minst åt akvarellen.

Mottagare av stipendiet 2008 är Ylva Sager, Stockholm,
för akvarellen "I betraktarens öga I".
Juryns motivering: Med ett avancerat utnyttjande av akvarelltekniken skapar Ylva Sager
här ett eget universum fyllt av poesi och mystik.


Föregående års stipendiater:
2001  Torbjörn Östman
2002  Tore Adler
2003  Gertrud Andersson och Ann-Charlotte Hjort
2004  Staffan Julen och Weikko Kuuzela
2005  Anna Törnquist
2006  Ingela U. Hallonquist
2007  Lena Johansson Fahlén

Bild
På mörkt vatten av Lena Johansson Fahlén, mottagare
av stipendiet 2007.Antagna till akvarellsalongen - klicka här.

Klicka här för Regler

Anmälan