Start
Uppåt

 

ALLAN FRIIS
4 - 26 OKTOBER

Bild

Med samtidsskildringar vill jag distansera mig från det korrumperade begreppet samtidskonst.
Det sistnämnda innefattar inte all konst som produceras i samtiden, utan endast en viss slags konst,
nämligen en av konstteoretiker, curators m.fl. utnämnd konst, som egentligen inte har annan kvalitet
gemensamt än mångtydighet.
Med det vill jag ha sagt att det pratas och mumlas i alla möjliga riktningar men inget väsentligt blir sagt.
För mig är det viktigt att en konstbetraktare ska kunna hitta en ingång till konstverket och att det också i
görligaste mån refererar till betraktarens egen verklighet och erfarenheter.
I mina egna målningar försöker jag skildra eller tolka företeelser, stämningar och händelser i samtiden,
men också rikta uppmärksamheten mot olika former av övergrepp och missförhållanden i världen.

Bild