Start
Uppåt

 

KAROLA MESSNER
6 - 28 SEPTEMBER 2008

Bild

Mitt skapande är på alla plan gränsöverskridande. Jag för ihop
det som annars anses som oförenligt: romatisk estetik med naken
realism, den klassiska idévärlden med den moderna vetenskapen.

I mina tavlor kombinerar jag teckningens flykt och dynamik med
färgernas uttryckskraft, i mina skulpturer förenar jag enkla former
med klassisk elegans, komplexa arrangemang och rörelser.

Huvudtemat är evolutionsteorin
...hur människorna har fått makten över världen
och hur vi åter kommer att förlora den.

Bild

www.karolamessner.se