Väsby Konsthalls Vänner - Verksamhetsberättelse 2008

Styrelse 2008
Ordförande - Anders Skarin
Ordinarie ledamöter - Åsa Bjurberg Gartz (sekr.), Carin Nygård (kassör), Hanne Bursell, Weikko Kuuzela, Lisa Åkerman Lindblom (vice ordf.), Tove Friis-Christensen

Suppleanter - Pia Turstam, Gunnar Berg, Kjell Lönberg, Margareta Wahlén.
Revisor - Gunnar Hovsenius, revisorssuppleant - Arnold Dahlin
Valberedning - Bertil Ingelsson, Ingrid Bergqvist, Elly Hed

 Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under året.
VKV hade ca 350 medlemmar i december 2008.

Ricardo Donoso har varit konstnärlig ledare enl. särskilt avtal.
Kontorist under året: Elise Thunell med tjänst 20 tim./vecka.
En förändring av öppettiderna på tisdagar har vidtagits innebärande att kontoret är öppet endast för bokade grupper från t ex skolor, föreningar och företag. Kontoristen får därmed även mer tid för bl a marknadsföring.

VKV har regelbundet deltagit i Kulturalliansens möten.
VKV har haft 14 utställningar under verksamhetsåret i Primus I och II (se bil.1), varav en jurybedömd salong.  Dessutom en extra fotoutställning av elever vid Sollentuna Fria Gymnasium. Medlemmarna har fått inbjudan och information till varje vernissage. Tre medlemsblad har utkommit under året. Medlemsutskicken har som tidigare skötts av en särskild grupp.

Nyhetsbrevet via Internet har haft 167 abonnenter.
Föreningens hemsida har kontinuerligt uppdaterats. VKV har länk med bl a Edsviks konsthall och vi informerar om varandras aktiviteter.

Årets program presenterades som tidigare i en tilltalande, praktisk och informativ folder, som delades ut gratis till medlemmarna och andra intresserade. Nytt för året var s k “stickers”, en kortversion av utställningsprogrammet.
För åttonde året i rad delades “Väsby Konsthalls Akvarellstipendium till minne av Karin-Öije-Abel” ut av Ulf Abel vid Akvarellsalongens vernissage. Denna gång till Ylva Sager, Stockholm. I år hade 195 konstnärer lämnat in  558 verk, av vilka juryn valde ut 137 verk av 80 konstnärer. Även konstnärer från våra nordiska grannländer lämnade in bidrag.

Ett  nytt inslag vid vernissager har varit att bjuda  in kommunpolitiker att inviga utställningar. Sålunda invigde kommunalrådet Johan Magnusson Wäsby Konstnärsgilles/Kicki Jeschkes utställning och oppositionsrådet Leif Berglund Salong Primus i november. Vid den förstnämnda utställningen förhöjde Harva Jazz stämningen med svängig musik.

Liksom tidigare har ett uppskattat inslag i vernissagerna varit kaffe, hembakat bröd och smörgåsar, som ju drar in sköna slantar till vår kassa. I september var det 10-års jubileum för vernissagegrupperna, vilket firades med en fest på Edsviks konsthall. All heder åt alla strävsamma damer anförda av Ulla Carin Lasu. Själva caféet har döpts till Konstifiket.

Även i år har vi haft några föredrag. I anslutning till akvarellsalongen berättade Per-Arne Hansson under rubriken “500 år av akvarellmåleri“. I september  föreläste Jenny Olsson, intendent på Grafikens Hus om grafik och grafiska tekniker.
Som ett led i marknadsföringen av Konsthallen inbjöds i början av december Upplands Väsby Promotion till en kväll med Salong Primuskonstnärerna. Ca 40 närvarade och ett 10-tal konstnärer presenterade sig och sina verk. VKV är numera medlem i UVP.
Några i styrelsen deltog i julmarknaden vid Picchus café för att värva medlemmar och sälja lotter i ett konstlotteri. Vi värvade medlemmar även vid vernissagen för Salong Primus.

Bland frågor som styrelsen behandlat kan följande nämnas:
En marknadsföringsplan har utarbetats med budget för en utökad annonsering i olika medier. Frågor om utformning av utvändig skyltning har behandlats och förslag har tagits fram.
Likaså förslag till bättre vägskyltning i Väsby för tillresande besökare.
Ansökan har skickats till Väsby kommun.

Med fastighetsägaren har brandskydd och utrymning av lokalerna diskuterats och pågår fortfarande.

Utformningen av avtalet med konstnärerna har setts över.

VKV har till kommunen lämnat synpunkter på detaljplanen av kv Messingen.

 
Bil. 1

Utställningar 2008

19/1 - 17/2    Margareta Ternström                                 Digitala bilder
19/1 - 17/2    Anne-Lie Larsson-Ljung                            Måleri
23/2 - 16/3    Wäsby Konstnärsgille                                Måleri, skulptur, grafik, keramik
23/2 - 16/3    Kicki Jeschke                                            Textil
29/3 - 20/4    Akvarellsalong                                           Jurybedömd salong
26/4 - 18/5    Elin Redin                                                  Teckning
26/4 - 18/5    Morgan Johansson                                     Teckning
20/5 - 25/5    Yrkesvävarna elevutställning                       Vävd textil
 6/9 -  28/9    Svensk samtidsgrafik                                  Grafik
 6/9 -  28/9    Karola Messner                                         Skulptur, måleri
4/10 - 26/10  Allan Friis                                                  Måleri
4/10 - 26/10  Jan-Anders Eriksson                                  Måleri
8/11 - 23/11  Projekt Noah                                             Objekt, installation
29/11 - 14/12 Salong Primus                                           Salong med inbjudna Väsbykonstnärer