Start
Uppåt

 

AKVARELLSALONG 2009

bild
I betraktarens öga, Ylva Sager.
Mottagare av Karin Öije-Abels akvarellstipendium 2008.

Ett säkert, tidigt vårtecken är Väsby Konsthalls årliga, jurybedömda akvarellsalong.
Det är vårt sätt att främja denna ädla konst, som har så många uttryck.
Vi tycker oss märka ett ökat intresse för akvarellmåleri, eftersom antalet inlämnade verk
till salongen har stigit under senare år och glädjande nog även kvaliteten.
Konstnärer från hela landet lämnar in och flera återkommer år efter år.

Väsby Konsthalls akvarellstipendium till Karin Öije Abels minne
I samband med Väsby Konsthalls årliga Akvarellsalong har, sedan 2001, ett stipendium till Karin Öije Abels minne delats ut till en av konstnärerna som deltar i salongen. Stipendiaten väljs av en särskild jury.
Karin Öije Abel (1932-2000), Väsbykonstnär som själv, 1997, hade en utställning i Konsthallen, ägnade sig inte minst åt akvarellen.
Mottagare av stipendiet 2009 är Erik Cedervall, Sollentuna, för akvarellen "Ole Dalgaard".

Erik Cedervall tillhör en grupp svenska konstnärer som under åren närmast före och efter 1950 fick sin utbildning vid Konsthögskolan i Stockholm, genom den dynamiske och tekniske mångsidige målarprofessorn Sven Erixson. 1949-50 bedrev Cedervall även studier i Paris som franska statens stipendiat. Utlandsresorna fortsatte 1954 via ett specialstipendium för mosaik i Italien och han har även långt senare vidgat sitt kunnande inom framför allt muraltekniker och grafik – mestadels koppartryck och litografi.
Det till omfånget största av Cedervalls monumentala arbeten är en 56 meter lång, polykrom aluminiumrelief i Sundbybergs simhall.
Erik Cedervall representeras även bl a på Moderna Museet, Stockholm, Skissernas Museum, Lund, Statens Konstråd samt i en rad museer i övriga landet och olika samlingar inom kommuner och landsting.
Erik Cedervall är född i Stockholm 1923 och bosatt i Sollentuna.


Juryns motivering:
Årets akvarellstipendium till Karin Öije Abels minne tilldelas målaren och grafikern Erik Cedervall, Sollentuna.
Hans bidrag, en inträngande studie av ett mansansikte i något större format, är ett friskt, improvisatoriskt måleri som samtidigt bygger på erfarenheter från ett långt målarliv.


Föregående års stipendiater:
2001 Torbjörn Östman
2002 Tore Adler
2003 Gertrud Andersson och Ann-Charlotte Hjort
2004  Staffan Julen och Weikko Kuuzela
2005 Anna Törnquist
2006 Ingela U. Hallonquist
2007 Lena Johansson Fahlén
2008 Ylva Sager
 

bild
 

REGLER AKVARELLSALONG 2009

 Anmälan