Reg.nr............

Akvarellsalong 2009

21 mars – 19 april

(Var vänlig och läs reglerna)

 

Konstnär (var vänlig texta)………………………………………………………………………………..

Adress..............................................................................................................................................

Postnummer........................................................ Ort ....................................................................

Telefon (b)...........................................................(a)........................................................................

E-post..................................................Pgr/bank-kontonr (vid ev. försäljn.)...................................

 

Verk 1 Titel ......................................................................................................

Pris ............................................................

 

Verk 2 Titel ......................................................................................................

Pris ............................................................

 

Verk 3 Titel ......................................................................................................

Pris............................................................

 

 

Avhämtat datum ...............................Konstverk 1.................. 2.................... 3..................

....................................................................... ..............................................................................
För Konsthallen                                                 Konstnär

 

............................................................................................................................................................................................................

KVITTO - Uppvisas vid avhämtning av konstverk

Icke antagna konstverk avhämtas 25-26 mars kl. 12.00-17.00 i Konsthallens lokaler.

Antagna icke sålda konstverk skall avhämtas 22-23 april kl. 12.00-17.00.

Inlämnat datum ............................... Reg.nr ...................

Anmälningsavgift 200 kr betald............

 

.....................................................................................................................................................
Kvitteras