Start
UppåtERLING JOHANSSON
5 - 27 SEPTEMBER
 

Textruta: Värmebilder av själen Redan som litet barn tecknade jag varje dag. Vid åtta års ålder började jag måla akvarell för att sedan fortsätta att måla i olja när jag var tio år. Motiven var då, liksom nu, landskap och stilleben men mest tecknade och målade jag människor. Målsättningen var då, som i dag, att måla ”det jag inte vet” – som en klärvoajant inställning till färg och form – och att lyfta fram strukturala skeenden ur det fördolda till ett vetande. I de många offentliga monumentala verken är min inställning att ”skapa det jag vet”. Man tilldelas ofta byggnader och rum som bokstavligen är som oförlöst frusen musik i arkitekturen. Där får jag sträva efter tillägg eller motdrag genom lämpligt måleri eller skulptural utsmyckning, väcka den dolda slumrande musiken till att bli dynamisk som en god scenografi.   bild