Start
Uppåt

 

Bild

ger tidens gång ytterligare dimensioner.
I utställningen visas konst förenad med tid som förlopp, dokumenterade händelser, pseudohändelser,
upprepningar och punktinsatser. Materialiseringar, objekt eller konst för konstens egen skull.
I Tidsdokument medverkar några av medlemmarna i nätverket FAS, Fiber Art Sweden: Britta Carlström,
Carina Gardefjord, Gunnel Pettersson, Hugger Mugger (Elinor Ström, Catarina Källström och Maria Hägglund)
och Maria Sundström.
I gruppen syns olika uttryck med en gemensam bakgrund i textil som konst; i internationella sammanhang
ofta benämnd som Fiber Art. Det kan vara uttryck som lämnat det textila hantverket helt men som hämtar
kunskap och näring i den textila traditionen.

bild bild bild bild
Från vänster: Tråden som bär IV, Britta Carlström, Ein Nachmittag mit Frau Baeck, stillbild, Maria Sundström, Korrupt land, Gunnel Pettersson, Det var då det,
Hugger Mugger, (Bild på förstasidan: Ice Princess / Take care of, Carina Gardefjord).


Britta Carlström arbetar framför allt med textilkonst och konst inspirerad av textil där hon använder sig av andra material,
som exempelvis olika metaller.

Carina Gardefjord ställer med sina objekt, som kvinna och människa, frågor och gör påståenden om vår tid.
Hon arbetar med tittskåp, ljuslådor, video, fotografi samt med textil.

Gunnel Pettersson visar ”Landskap” - skulptur och textil. Under utställningsperioden kommer bovete att groddas på
en duk i ett sköljkar. Skulpturen ingår i det större pågående arbetet ”Odlingen” om det korrupta odlingslandskapet.

Maria Sundström visar teckningar, fotocollage och videon Eine Nachmittag mit Frau Baeck 2008, 37 minuter Video:
Platsen är Berlin och samtalet mellan mig och den nittioåriga damen är varmt och förtroligt. Tante Mia har jag känt i hela mitt liv,
men innebörden i samtalet som utspelar sig är svårt att hantera vardagslivet i fyrtiotalets Tyskland.
Stillbild ur ” Eine Nachmittag mit Frau Baeck” som ingår i konstprojektet Wiedergutmachung.

Hugger Mugger (Elinor Ström, Catarina Källström och Maria Hägglund) kommer under titeln "Det var då det" att visa
collage och objekt. Det är en samling prylar, saker, grejer, mat, prat, ljud och text från förr och nu och sen.
Hugger-Mugger består av konstnärerna Maria Hägglund, Catarina W. Källström och Elinor Ström. Med drastisk humor och
kraftfull energi arbetar de med performance, installationer och ljud.
Gruppen har varit verksam sedan 2000 och har framträtt på festivaler och gallerier där de bland annat gett konsert från
en garderob, placerat 200 pruttkuddar på vältrafikerad gågata, sänt egna radioprogram från en egentillverkad radioapparat
i storformat av wellpapp samt släppt dubbel-cdn Begging for Boogie som är ett sällsynt och gåtfullt stycke improviserad DIY.


Se intervju med Fiber Art Sweden. Klicka på länken nedan!
http://www.youtube.com/watch?v=VTf2ouV78wI