Akvarellsalong 2009

21 mars – 19 april

Väsby Konsthall inbjuder till en jurybedömd salong i akvarell.
Utställningen är öppen för alla konstnärer. Välkommen med din ansökan!

Regler

Varje konstnär lämnar in högst tre verk för jurybedömning. Dessa skall vara märkta på baksidan med konstnärens namn, konstverkets titel samt pris. TEXTA GÄRNA.
Inlämning sker 10– 12 mars kl. 12.00 - 17.00 på Optimusvägen 12 B, plan 3.

Verken kan lämnas personligen, genom ombud eller per post.
Bifoga en presentation av dig själv och dina verk, som kan finnas tillgänglig under utställningen. Högst ett A4.
Endast torra målningar tas emot. Rullade dukar tas ej emot.
En anmälningsavgift på 200 kr erlägges i samband med inlämning.
Väsby Konsthall ansvarar för konstverken under utställningsperioden.
Konstverken skall ej tidigare ha visats i Upplands Väsby.
Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.
Konstverken skall, om dom ej är ramade, vara försedda med passpartout.
Alla konstverk skall vara till salu.
Väsby Konsthall tar ut en provision på 30%.
Väsby Konsthall sköter försäljningen av konstverken under utställningen. Konstnärens andel av försäljningen betalas ut efter utställningen.

OM DU SKICKAR DINA VERK PER POST:
Konstverken skickas till: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby.
Konstverk skickade per post skall vara Konsthallen tillhanda senast 11 mars.
OBS! Paket skall skickas som Företagspaket 1600 med Produktkod 15.
(Paket upp till 2 kg och ej skrymmande kan skickas som brev. Se postens regler).

Anmälningsavgiften betalas till pg nr 65 62 06 – 0, Väsby Konsthalls Vänner.
Konstverk skickade per post bör inte förses med glas. Väsby Konsthall ansvarar inte för glasade verk som skadas under postgången.
Konstverk skickade per post (både antagna och icke antagna) återsändes mot postförskott efter utställningens slut.

Du kan få upplysning om dina konstverk antagits f.r.o.m. 18 mars på vår hemsida eller via telefon den 19 mars fr.o.m kl. 15.00, telefon 08-590 948 50.
Konstverk som inte antagits till utställningen skall avhämtas
25 26 mars mellan klockan 12.00 - 17.00. Antagna, icke sålda konstverk från utställningen avhämtas 2223 april kl. 12.00-17.00.
Därefter ansvarar Väsby Konsthall ej för konstverken.

Väsby Konsthall skickar vernissagekort till Väsby Konsthalls Vänner (ca 350 medlemmar), konstföreningar, kulturinstutioner och media. Konsthallen skickar även ett antal vernissagekort till antagna konstnärer.
Vernissage äger rum lördagen den 21 mars klockan 12.00 – 16.00.
Utställningen pågår t.o.m. 19 april.