Start
Uppåt

 

YRKESVÄVARNA
Elevutställning
26 MAJ - 31 MAJ

Bild

Lusten att skapa i textila material och viljan att lära sig ett yrke med textila uttryck är
den stora drivkraften för att söka till en vävarutbildning.
För liksom i allt hantverk handlar det om hantverkstradition, känsla men framför allt kunskap.

Yrkesvävarna är en yrkesutbildning som drivs i regi av Vilunda Gymnasium/Vuxenutbildningen
i Upplands Väsby. Utbildningens mål är, förutom att ge eleverna en grundläggande
utbildning i textila material, också att stimulera till eget vidare arbete.
Årets studier avslutas med att eleverna utformar en utställning med egna verk.

Välkommen på Vävmingel lördag 30 maj kl. 12 - 16!

 

 

 

 

 

 

Välkommen på Vävmingel!
Lördag 30 maj kl. 12 - 16