Start
Uppåt

Förskolan Fantasia  25/5 - 30/5      

Skapande, konstnärlig verksamhet med treåringar – fungerar det?
Var så säker!
I förskolan Fantasia i Väsby arbetar pedagogerna utifrån den
förskolepedagogik som utarbetats i Reggio Emilia i Italien. Här
visar barnen upp en del av sitt skapande. Kom och gläds!