Yrkesvävarna  25/5 - 30/5      

Bild

Lusten att skapa i textila material och viljan att lära sig ett yrke
med textila uttryck är den stora drivkraften för att söka till en
vävarutbildning. För liksom i allt hantverk handlar det om
hantverkstradition, känsla men framför allt kunskap.
Yrkesvävarna är en yrkesutbildning som drivs i regi av Vilunda
Gymnasium/Vuxenutbildningen i Upplands Väsby. Utbildningens
mål är, förutom att ge eleverna en grundläggande utbildning i
textila material, att stimulera till eget vidare arbete.