Akvarellsalong 2010

24 april  – 23 maj

 

Väsby Konsthall inbjuder till en jurybedömd salong i akvarell.

Utställningen är öppen för alla konstnärer. Välkommen med din ansökan!

 

Regler
·      
Varje konstnär lämnar in högst tre verk för jurybedömning. Dessa skall vara märkta på baksidan med konstnärens namn, konstverkets titel samt pris.

·       Inlämning sker 6-8 april kl. 12.00 - 17.00 på Optimusvägen 12 B, plan 3.

·       Verken kan lämnas personligen, genom ombud eller per post.

·       Bifoga en presentation av dig själv och dina verk, som kan finnas tillgänglig under utställningen. Högst ett A4.

·       Endast torra målningar tas emot. Rullade dukar tas ej emot.

·       En anmälningsavgift på 200 kr erlägges i samband med inlämning.

·       Väsby Konsthall ansvarar för konstverken under utställningsperioden.

·       Konstverken skall ej tidigare ha visats i Upplands Väsby.

·       Konstverken får ej vara mer än fem år gamla.

·       Konstverken skall, om dom ej är ramade, vara försedda med passpartout.

·       Alla konstverk skall vara till salu.

·       Väsby Konsthall tar ut en provision på 30%.

·       Väsby Konsthall sköter försäljningen av konstverken under utställningen. Konstnärens andel av försäljningen betalas ut efter utställningen när Konsthallen har fått betalt av köparen.

 

 

OM DU SKICKAR DINA VERK PER POST:

·       Konstverken skickas till: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12 B, 194 34 Upplands Väsby.

·       Konstverk skickade per post skall vara Konsthallen tillhanda senast 6 april.

·       OBS! Paket skall skickas som Företagspaket 1600 med Produktkod 15.

    (Paket upp till 2 kg och ej skrymmande kan skickas som brev. Se postens regler).

 

·       Anmälningsavgiften betalas till pg nr 65 62 06 – 0, Väsby Konsthalls Vänner.

·       Konstverk skickade per post bör inte förses med glas. Väsby Konsthall ansvarar inte för glasade verk som skadas under postgången.

·       Konstverk skickade per post (både antagna och icke antagna) återsändes mot postförskott efter utställningens slut.

 

Du kan få upplysning om dina konstverk antagits fr.o.m. 14april kl 12.00 på vår hemsida eller via telefon 08-590 948 50.

 

Konstverk som inte antagits till utställningen skall avhämtas 14–15april mellan klockan 12.00 - 17.00.

 

Antagna, icke sålda konstverk från utställningen avhämtas 2627 maj kl. 12.00-17.00.

 

Därefter ansvarar Väsby Konsthall ej för konstverken.

 

Konsthallen skickar ett antal vernissagekort till antagna konstnärer.

Vernissage äger rum lördagen den 24 april klockan 12.00 – 16.00.

Utställningen pågår t.o.m. 23 maj.

Textruta: Väsby Konsthall, Optimusvägen 12B, 194 34 Upplands Väsby  ons-tor: 12-17, fre-sön: 12-16 08-590 948 50 www.vasbykonsthall.com