Reg. nr ....................

Akvarellsalong ansökan 2010

24 april - 23 maj

OBS! Var vänlig läs reglerna för salongen

Konstnär (var vänlig texta)....................................................................................................

Adress .................................................................................................................................

Postnummer..................................... Ort.............................................................................

Telefon (b) ................................................................... (a) ................................................

E-post ........................................Pgr/bank-kontonr (vid ev. försäljn.)................................


Verk 1 Titel ....................................................................................................................
  Pris ................................................... Teknik.................................................................................
Verk 2 Titel ....................................................................................................................
  Pris ...................................................... Teknik.................................................................................
Verk 3 Titel .....................................................................................................................
  Pris..................................................... Teknik.................................................................................

Avhämtat datum ........................................... Konstverk 1 .......... 2 .......... 3 .............

....................................................................... ........................................................................
För Konsthallen                                                 Konstnär


Kvitto - uppvisas vid avhämtning av konstverk
Icke antagna konstverk avhämtas 14-15 april kl 12.00-17.00 i Konsthallens lokaler.
Antagna icke sålda konstverk skall avhämtas 26-27 maj kl 12.00 – 17.00

Inlämnat datum ...........................................                                                 Reg. nr ............................

Anmälningsavgift 200 kr betald .................

................................................................................................................................................
Kvitteras

Väsby Konsthall