Start
Uppåt

Karin Frostenson

 

Bild

När jag var liten brukade jag ”bildra” – titta på bilder.
Jag minns särskilt Zacharias Topelius sagor med illustrationer
av finländska konstnärer. Varje bild var för mig en hel värld.


Mina bilder är berättelser eller sagor. I sagans form kan man
berätta om människan och bilden upphäver tidens och rummets
begränsningar – här sker allt samtidigt. I några av mina bilder
finns en spegel. Spegeln fångar ögonblicket och får bilden att
röra sig ...