Start
Uppåt


29 oktober - 20 november

30 x 30
Vartannat år bjuder Väsby Konsthall in konstnärer från hela
landet att anta utmaningen att göra konstverk som håller sig inom
måttet 30 x 30. Nu är det dags igen! Och det är väl ingen konst
att få till? Eller …
Alla tekniker utom akvarell tas emot, bara de håller sig inom
måtten 30 x 30 - kvadratiskt, rektangulärt, runt, tredimensionellt

Inlämning av verk till 2011 års utställning 30 x 30 kan göras
personligen, genom ombud eller per post 11-13 oktober under
ordinarie öppettider. En jury gör ett urval bland inlämnade verk. 

Antagna verk