Start
Uppåt


Linjer 1 oktober - 16 oktober

Teckning är grunden i allt konstnärligt skapande. Skissen är det
snabba uttrycket som kan sluta i vad som helst. Linjer blir ytor
och mönster.
Åtta sinsemellan olika konstnärer tar fram mångfalden i denna
teckningsutställning. De är Linda Anthonisen, Erika Bengtsson,
Stefan Berger, Ian Newbery, Märta Rovin, Therese Szatek,
Markus Tarvainen och Sam Westerholm.