Start
Uppåt

 

Wäsby Konstnärsgille 3 september - 25 september


Wäsby Konstnärsgille startade 1997 och var ett försök att visa
allmänhet och kommun att konstnärer behövs och att vi finns
framför näsan på alla. I början gjorde medlemmarna en del offentliga
utsmyckningar men gillets huvudsakliga gärning har mer
och mer blivit att samlas för gemensamma utställningar.
Vi i gillet arbetar under året var för sig i ateljéer och garage men
kryper fram ur våra hålor lagom till olika utställningar. Vi önskar
bjuda er på en givande utställning med många olika uttryck och
temperament.
Linda Bolander, Eliana Borozanov, Ricardo Donoso, Mari-
Sofi Lorantz, Johnny Påhlsson, Anders Skarin, Stefania Sir,
Gerald Steffe, Carina Wall, Lena Westin, Björn Widell och
Anna Åhlund