Start
Uppåt

KIDS grupputställning 12 februari - 2 mars

 

KIDS är en grupputställning i fotografi, curerad av Oscar Poulsen.
Målsättningen med KIDS är att visa intressanta porträtt av barn.
Fotografier där barnet framstår som ett aktivt subjekt, som kan ha
lika mycket att berätta som en vuxen människa.
 

Bild
Foto: Eline Cecilia Lind

Presstext