Start
Uppåt

 

29 oktober - 20 november
 
Weikko Kuuzela

 
 
Det är första gången Weikko har en separat utställning i Väsby Konsthall. Han kommer att presentera ett tema
"Der alten Welt", som bygger på en skolatlas från 1846. Det blir ett antal collage uppbyggda av fragment från
kartor i atlasen och texter (namn på städer, orter) som bildar mönster kombinerade med Weikkos eget måleri.
Dessutom visar han ett antal verk i olja och några akvareller.
Weikko Kuuzela är bosatt och verksam som konstnär i Upplands Väsby. Han arbetar dessutom som lärare i teckning,
måleri och konsthistoria vid Capellagården på Öland.