Start
Uppåt

 

25 februari - 25 mars
Tania Krosse

Längtan bort från den värld som man kan beskriva, manipulera
och förment behärska men som samtidigt saknar det väsentliga,
det unika och det totala är det som jag önskar att ge uttryck för i
min konst. Ordets förhållande till ett konstverk är också det som
intresserar mig.
Det handlar för mig om att skapa min egen värld och fylla den
med eget innehåll, att låta tiden försvinna och tillvaron förvandlas
till en metafor eller en tidlös chimär, något man lätt kan låta sig
dras till men har svårt att slita sig loss ifrån.