Start
Uppåt

 

6 oktober - 28 oktober
Africa CollEn stor del av mitt arbete är relaterat till träd och skog. Jag arbetar
med utrymmet mellan träden ... Är det skogen? Hur skapar vi
vår uppfattning om skogen? Allt det vi inte ser? Allt som skapas
när vi går genom den? Varför väljer vi att gå igenom? Vi skapar
obefintliga vägar mellan träden. Vi skapar objekt där objektet är
frånvarande. Är det en abstrakt vision av en inre illusion?
För mig handlar det främst om förhållandet mellan plats och
objekt, utrymme mellan olika objekt, utrymme som skapar vår
uppfattning av omgivningen. Genom att kombinera måleri, fotografiska
verk, skulpturer, monotypier och texter utvecklar jag min
relation mellan mig och min omgivning.
Jag vill kunna se och upptäcka saker och ting. Och jag vill gå
nära. Och jag försöker använda mig av mina erfarenheter. Då får
jag en möjlighet att förstå och samtidigt, genom erfarenheterna,
får jag nya frågor.