Start
Uppåt

 

23 maj - 1 juni


Elevernas Vårsalong

 

Det ska börjas i tid …
Inte bara med att skapa och producera, utan också att
få visa upp det man gjort. Är det konst? frågar då kanske någon.
Jo visst!
Ordet konst kommer av ett urgammalt ord som betyder kunnande
eller kunskap. Även riktigt små barn kan och har kunskaper!
Och det måste de få visa upp! Därför bjuder VKV in förskolorna
i Upplands Väsby till en elevsalong i slutet av vårterminen, i år för
tredje året i rad och som början på en tradition.
Sedan många år tillbaka har grundskolorna i Upplands Väsby i
Konsthallen ställt ut ett axplock av det som eleverna producerat
under året. För många bildintresserade elever är det spännande
att få ställa ut för publik. En elevutställning kan också inspirera till
fortsatt skapande samtidigt som vuxna besökare har behållning
av utställningen.
VKV välkomnar alla, barn och vuxna, att besöka Elevernas
Vårsalong och hoppas på lika bra respons som tidigare år!