Start
Uppåt

 

21 januari - 19 februari
Korkea Lakeus - Österbotten


Högt ovanför …
Konsten i denna utställning av Ryhmä 12 har sitt ursprung
på andra sidan Bottenviken,
i de ändlösa vidderna i södra Österbotten,
där skapandet frodas överallt, mellan himmel och jord.
Denna landskapets ständiga visuella verklighet
föder ett kraftfullt arv av bildkonst
som i sin starka uttrycksfullhet blir universell.
Ryhmä 12 är en grupp konstnärer i Seinäjokis konstförening i
Österbotten. Gruppen har utställningar både i Finland och andra
länder och består av konstnärerna Liisa Malkamo, Liisa Äärynen,
Tiina Laasonen, Minna Herrala, Riitta Ylinen, Elina Hannula-
Ketola, Elina Försti, Anne Rossi, Seppo Kari, Seppo J. Tanninen,
Keijo Nevaranta och Heikki Mäki-Tuuri.