Start
Uppåt

 

25 februari - 25 mars
Valdemar Cher


Min konst är en reaktion på en värld som i panik efter förra århundradets
ondska skapar ett självdestruktivt samhälle präglat av
det pseudorationella, (dys)funktionella, jordförstörande, mätbara,
vinstmaximerande, opersonliga och blodfattiga. Med modernismen
och postmodernismen förpassade till historiens kyrkogårdar
(museerna) står konsten idag inför nya utmaningar - som att bl. a.
på nytt behöva försvara sin frihet och till och med sitt egenvärde
- och vacklar i väntan på att estetiserande kvasifilosofer och självutnämnda
mentorer (kuratorer) ska vägleda den i globaliseringens
återvändsgränder ...
Viljan att försvara min identitet mot den destruktiva lögn- och
girighetskulturens växande tryck är det som driver mig och förhoppningsvis
avspeglar sig i mina konstverk.