Start
Uppåt

Antagna konstnärer till salong 30x30 2013  
   
26/10 - 17/11  
30 x 30                          Jurybedömd salong                

I begränsningen röjes mästaren har någon sagt. Det kan kännas
som en prövning, men också som en utmaning.

Höstens salong ägnas sålunda formatet 30 x 30.
Verk i alla tekniker utom akvarell tas emot.
30 x 30 innebär att bildytan för målningar, foton,
grafik etc. ska vara 30 x 30 – varken mer eller mindre!
Likaså måtten för skulptur – höjd, bredd och djup. Eventuell ram,
passepartout eller sockel ligger alltså utanför bildytan.

Högst tre verk får lämnas in – personligen, genom ombud eller
per post 15 – 17 oktober. En jury bestående av konstnärer gör ett
urval bland de inlämnade verken.