Start
Uppåt

16/3 - 14/4

Akvarellsalong


Vasalöpare av Annette Backman      Akvarellstipendiat 2012

Ett nytt år, en ny vår och lika säkert återigen en jurybedömd
Akvarellsalong i Väsby Konsthall! Det vet de som varit med
tidigare och gärna återkommer. Och varje år kan vi också
glädja oss åt nya deltagare. Akvarellmåleriet lockar många
och denna svåra konst utvecklas hela tiden i sina uttryck och
val av motiv, liksom i sin teknik. Det är därför alltid spännande
för oss i Konsthallen att ta del av inlämnade verk. Och vi tycker
oss märka att kvaliteten höjs år från år.

Så var med och bidra till ännu en salong i akvarellens tecken.
Högst tre verk får lämnas in 5, 6 och 7 mars – personligen, genom
ombud eller per post. En jury bestående av konstnärer gör ett urval
bland de inlämnade verken.

I Konstifiket …

är det återigen dags för en Miniatyrsalong! Salongen är öppen för
alla, tre verk får lämnas in och alla tekniker är tillåtna! Varje verk
får vara högst en kvadratdecimeter – inklusive ram, passepartout
eller sockel. Välkommen att lämna in under samma tider som till
Akvarellsalongen!