Start
Uppåt

16/2 - 10/3
Är detta konst                     Blandtekniker


Foto Linda Gabor

Konstskandalerna avlöser varandra. Skandaler förefaller ha blivit en
expressväg till en lyckad konstnärskarriär. Kan konstnären planera
skandal som en del i sin mediestrategi eller är det slumpen som
avgör när man trampar på en mina? Medan konstnären försöker ta
sig fram vill han/hon samtidigt att det blir skandal, att rubriker
skapas och mediebrus uppstår. Men vart tar konsten vägen i denna
medie-tsunami? Utställningen tar sig an frågan. 

De fem utställarna i gruppen artmission.se presenterar olika infalls-
vinklar och bjuder in till reflektion: De ställer frågan ”är detta konst?”
men ger inget svar. Väcker denna utställning skandal, kränker den
någon, utlöser den indignation eller möter den tystnad?

Medlemmarna i artmission.se är Madeleine Aleman/bildkonstnär,
Karl Gabor/fotograf, Martin Heap/illustratör, skulptör,
Johanna Henriksson/fotograf och Karin Nordvaller/bildkonstnär.