Start
Uppåt

20/4 - 19/5  
Boris Culjat Teckning, måleri, grafik

Funderingar

Med mina bilder vill jag väcka tankar, minnas, egga, ställa frågor
och beröra.

En del bilder är glada och jublande, andra är svarta och tvivlande.
Som livet.

Motiven varierar:
kärlek … lust … kött … frusna landskap … havet … skogen om våren …
nyplöjda åkrar … mörka vatten … islossning … onda änglar, hundar
och martyrer … maktens koreografi … slottsträdgårdar och slum …
vackra fasader och skjul … kroppens landskap …

Man har inga svar – man har bara funderingar. Men tänk om
man med en bild lyckas väcka en tanke eller en känsla som kan
leda vidare …
                                                                      Boris Culjat