Start
Uppåt

23/11 - 15/12  
Dag Franzén Måleri

I mina bilder strävar jag efter att hitta rum där människan står
över teknik och utförande. Med mina bilder vill jag ge form åt
företeelser som ord inte räcker till för att formulera. Ofta handlar
det om människan i naturmiljöer, i element som påverkar mig
mycket, framför allt vatten. Har hela mitt liv varit mer än normalt
intresserad av vatten och hur vi förhåller oss till det. Eftersom jag
är fiskare blir det naturligt att gestalta upplevelser som emanerar
ur detta. Precis som vid bildskapande finns en strävan och en
längtan efter att hamna där rum och tid löses upp.

Det finns en förtvivlan över hur vatten, skog och mark hanteras
av ekonomiska intressenter. Kanske är det därför som det ibland
finns dystopiska inslag i bilderna? En mycket stor glädje över
varat interfolieras av en stor sorg. Men det handlar också om hur
naturen ser ut och vad jag väljer att gestalta. Det härrör från den
sinnliga världen. Den kan vara oändligt vacker.

                                                                                         Dag Franzén